Asiantuntevat lakipalvelut Seinäjoelta

Asianajotoimisto Esa Mäntynen tarjoaa kattavat lakipalvelut kaikilla eri oikeudenaloilla. Asiakkaitamme ovat sekä yksityishenkilöt että eri alojen erikokoiset yritykset Seinäjoella ja ympäri Suomen. 

Tutustu hinnoitteluumme ja ole meihin yhteydessä, kun etsit asiansa osaava asianajotoimistoa huolehtimaan oikeuksistasi.

Yhteydenotto

Yleisesti hinnoittelustamme

Toimistomme hinnoittelu perustuu Suomen Asianajajaliiton vahvistamiin asianajopalkkioiden määräämisperusteisiin. Palkkioon vaikuttaa olennaisesti toimeksiannon vaatima työn määrä sekä laatu. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys. 


Alkuneuvottelu on meillä tavallisesti maksuton, ellei neuvottelu johda toimeksiantoon. Asiakkaan pyynnöstä voimme antaa myös hinta-arvion ennen toimeksiantoa. Uusia toimeksiantoja vastaanotettaessa toimistomme selvittää myös mahdollisuuden valtion kustantamaan oikeusapuun tai palkkion kattamiseen asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta.


Tavallisesti toimeksiannon hinnoittelu määräytyy käytetyn ajan perusteella. Yleiskulut, kuten puhelin- ja tietoliikennekulut sisältyvät tuntiveloitushintoihin. Sen sijaan toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suoranaiset kulut, kuten esimerkiksi matkakulut ja viranomaismaksut, veloitetaan asiakkaalta erikseen. 


Sopimuksen mukaan voidaan myös käyttää kiinteää hinnoittelua, jos kyseessä oleva toimeksianto on tavanomainen ja siihen käytetty aika sekä työn määrä voidaan etukäteen arvioida.

Palvelut yksityisille

Oikeusturvavakuutus

Yksityisellä henkilöllä oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä auto-, kiinteistö-, maatila- tai kotivakuutukseen. Myös monet ammattiliitot ovat ottaneet jäsenilleen oikeusturvavakuutuksia. Yrityksillä oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä niin sanottuun yritysturvapakettiin. 


Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Oikeusturvavakuutus korvaa useimmiten lähes kaikenlaisten riita-asioiden asianajokulut ja rikosasioissa asianomistajan asianajokulut. Korvauspiiristä on usein kuitenkin suljettu pois erityistuomioistuinkulut, vastapuolen oikeudenkäyntikulut sekä rikoksesta tuomitun oikeudenkäyntikulut. Asiakkaan omavastuuosuus kuluista on yleensä 15 %, yksityisellä henkilöllä vähintään 150 euroa ja yrityksillä vähintään 500 euroa. 


Toimistomme tarkistaa asiakkaan puolesta oikeusturvavakuutuksen kattavuuden sekä laatii asiakkaan puolesta oikeusturvahakemuksen vakuutusyhtiölle.

Palvelut yrityksille

Oikeusapu

Yksityinen henkilö voi saada oikeudelliseen asiaan valtion varoin maksettavaa oikeusapua, jos hän ei taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapua voidaan myöntää sekä rikos- että riita-asiaan riippumatta siitä, meneekö asia koskaan tuomioistuinkäsittelyyn saakka. 


Oikeusapua saavalle henkilölle määrätään avustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista joko kokonaan tai osittain. Avustajaksi määrätään käytännössä aina oikeusapua hakevan henkilön valitsema lakimies, jollaisen puoleen tulee kääntyä heti, kun avustajan tarve ilmenee. Oikeusapua saava henkilö vapautuu lisäksi viranomaisten perimistä käsittelymaksuista. 


Oikeusapua ei anneta kuitenkaan, jos henkilöllä on asian kattava oikeusturvavakuutus. Jos henkilön taloudellinen asema on huono, voidaan oikeusapua kuitenkin antaa vakuutuksen omavastuuosuuden maksamiseen. Tämä on mahdollista, jos henkilö on oikeutettu täysin korvauksettomaan oikeusapuun. 


Toimistomme toimii oikeusapua saavien henkilöiden avustajana. Laadimme asiakkaan puolesta oikeusapuhakemuksen sekä avustamme muissa oikeusavun hakemiseen liittyvissä toimenpiteissä.

Kysy lisää